ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Preambulum

Mindenekelőtt szeretnénk felhívni figyelmedet arra, hogy adataidat kizárólag tisztességesen és jogszerűen gyűjtjük, mindent megteszünk azok biztonságos tárolásáért, személyhez fűződő jogaidat pedig tiszteletben tartjuk. Kérésed, kérdésed esetén felvilágosítást adunk tárolt adataidról, azok törlését – elektronikus úton, írásban – bármikor kérheted az hello@celkreator.hu e-mail címen.

Személyes adataidat kizárólag jelen Adatvédelmi tájékoztatóban (Tájékoztató) meghatározott célból a Te, illetve a mi jogaink gyakorlása és/vagy kötelezettségeink teljesítése érdekében gyűjtjük és kezeljük és csak olyan körben, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a továbbiakban ismertetett szolgáltatást nyújtani illetve teljesíteni tudjuk.

Adataid biztonságáról minden esetben gondoskodunk (jelszavas védettség, vírusírtó általi védelem stb.), megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítjuk azokat az eljárásokat, szabályokat, amelyek a jogszabályok és az egyéb- adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adataidat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Célkreátor Kft. 1036 Budapest Lajos. utca 53 . 1/1. gondoskodik, (továbbiakban: Célkreátor kft.) a megfelelő technikai megoldásokról, mellyel biztosítja személyes adataid vonatkozásában azt is, hogy a nyilvántartásunkban szereplő adataid közvetlenül ne legyenek Hozzád rendelhetők vagy Veled összekapcsolhatók. A személyes adataidhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás megakadályozása érdekében gondoskodunk a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatás nyújtásában résztvevő munkatársak ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kialakításáról. A Célkreátor kft valamint a vele szerződésben álló tárhely szolgáltatójának informatikai rendszere védi személyes adataidat – a teljesség igénye nélkül – a számítástechnikai csalás, kémkedés, számítógépvírusok, spamek, hackek és egyéb támadások ellen.

Kérünk, hogy figyelmesen olvasd adataid védelmére vonatkozó Tájékoztatónkat!

 1. Általunk kezelt adataid védelméről

Személyes adataidat az Célkreátor Kft ICON MÉDIA Kft.
tárhelyein tárolja.

A celkretor.hu.hu weboldal használatához a Neked, mint felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnod. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adataidat a Célkreátor Kft. rendelkezésére bocsásd. Ezek a szolgáltatások:

 • rapid landing page űrlap kitöltése,
 • extra laning page űrlap kitöltése,
 • automatizált landing page űrlap kitöltése,
 • ingyenes konzultációs űrlap kitöltése,
 • rendezvényen kitöltött nyomtatvány.

A Célkreátor kft fent felsorolt szolgáltatásait akkor tudod igénybe venni, ha – a kiválasztott szolgáltatástól függően – megadod vezetéknevedet és keresztnevedet, e-mail címedet, telefonszámodat, a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, a konzultációval kapcsolatos információkat, a pénzügyi teljesítés érdekében pedig számlázási adataidat: vezeték- és keresztnevedet/cég nevét, lakcímet/székhelyet (irányítószám, ország, megye, város, és cím feltüntetése mellett). Kérünk, hogy valós adataidat hiánytalanul, megfelelő formátumban add meg és más jogát/jogos érdekét ne sértsd regisztrációddal. Felhívjuk figyelmedet e körben arra, hogy bármely személyes adataid weboldalunkon történő megadását önkéntesnek tekinti a Célkreátor kft. azzal, hogy az önkéntességet nem vizsgálja. Bármely általad honlapon történő adat rögzítését a Célkreátor Kft. úgy tekinti, hogy polgári és büntető jogi felelősséged tudatában kijelented, azok valós és megbízható adatok. Ugyanakkor a Célkreátor Kft. mindenkoron biztosítja  bármely felhasználójának, adatkezeléssel érintettnek azt a jogát, hogy a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon, azok törlését kezdeményezze. A Célkreátor kft. a felhasználók gondatlan/szándékos magatartásából eredő mindennemű károkért, személyes adatokkal való visszaélésekért jogi és/vagy pénzügyi felelősségét/megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja. Minden esetben kérjük figyelj a saját és mások adatainak védelmére, megválasztására, pontos (naprakész) változtatására elkerülve ezzel is a visszaéléseket.

Tájékoztatunk arról is, hogy a Célkreátor kft. az általad önkéntesen megadott személyes adatokon felül csak azokat az adataidat kezeli, amelyeket jogszabályok előírnak, vagy amelyek kezelésére azok lehetőséget teremtenek, továbbá amelyek a mindenkoron meghirdetett szolgáltatásaink igénybevételéhez, a felhasználó élményed fokozásához, szerződésszerű teljesítésünkhöz/szolgáltatásaink nyújtásához, annak népszerűsítéséhez szükségesek. Ugyanakkor a Célkreátor kft nem kezel olyan adatokat, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges pénzügyi teljesítésekhez szükségesek (pl: Barion, bankkártyás fizetés), és nem vállal felelősséget azon személyes és/vagy egyéb adataid kezeléséért sem, amelyek a weboldalon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseiért sem, melyekre a weboldalunkról más honlapra át lehet térni, vagy más honlapra történő hivatkozásra vonatkozik.

Az adatkezelése a Célkreátor kft. a közte és Közted, mint felhasználó között létrejött (jogviszonyra/elektronikus úton helyreállítható kapcsolatra vonatkozik, bármely személyes adat kezelése tekintetében. Időbeliségét tekintve a Marketing Forradalom bármely személyes adatot a rögzítésétől egészen annak törlésének időpontjáig kezel, amely – ellenkező kérés esetén – azok rögzítését, a rögzítés napjától számított 5 (öt) naptári évig áll az adott naptári év utolsó napjáig.

 1. Mi a célja adataid általunk való kezelésének?

A Célkreátor kft. személyes adatok kezelésének céljaként a nemzetközi adatkezelési-adatvédelmi előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesítését határozza meg annak érdekében, hogy a Célkreátor kft. az által mindenkoron szerződésszerűen vállalt és/vagy nyújtott szolgáltatásokat az általa alkalmazott elektronikus eszközök útján biztosítani tudja bármely felhasználó/személyes adattal érintett részére. A személyes adatokat a Célkreátor kft. az adott személy/felhasználó azonosításán felül a kapcsolattartásra, a fogyasztói szokások megismerésére, mérésére, a szolgáltatások javítására, a látogatottsági statisztikák készítése érdekében, piackutatási célból, a weboldal és bármely szolgáltatás nyújtásának optimalizálása, valamint időszakosan promóciós és direkt marketing anyagok küldése céljából kezeli. Bármely adatot a Célkreátor kft szolgáltatásának jog- és szerződésszerű teljesítése érdekében harmadik személyek felé kizárólag anonim módon továbbítja, fenntartva jogát arra, hogy a személyes adatokat az Európai Unión belül és azon kívüli országokban és/vagy azokat érintve is gyűjtse, tárolja, oda továbbítsa, ott másolja, rögzítse, rendezze/összekapcsolja, felhasználja, megváltoztassa, megsemmisítse, törölje, zárolja. A Célkreátor kft. adatfeldolgozó igénybevételének jogát fenntartja. A Célkreátor kft. a felhasználók IP címét, az általuk használt böngészőket, operációs rendszereket illetve azokat a felhasználó internetes felhasználásaira vonatkozó adatokat, amelyek nem egyedisíthetőek kizárólag összesített, aggregát formában dolgozza fel, továbbítja akképpen, hogy azok személyes adatokkal semmilyen módon összekapcsolhatóak ne legyenek.

Fontos tudnod, hogy a Célkreátor kft. személyes adataidat akkor is kezelheti, ha a saját és/vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint bárki életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és/ vagy az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen és/ vagy aránytalan költséggel járna, a személyes adat kezelése a Célkreátor kft. vonatkozó jogi kötelezettsége(ek) teljesítése céljából szükséges. Ez esetben a Célkreátor kft. a tájékoztatást úgy is megadhatja, hogy nyilvánosságra hozza az adatgyűjtés tényét, a felhasználók körét, az adatgyűjtés célját és időtartamát, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyét, az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználók jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Kérünk, amennyiben bármilyen kérdésed, vagy kérésed lenne, adataidat változtatni, kiegészíteni, töröltetni szeretnéd, érdekel adataid kezelése vagy panaszt szeretnél tenni, az hello@celkreator.hu  e-mail címen keresd Kollégáinkat, akik készséggel rendelkezésedre állnak. Felhívjuk figyelmed arra, hogy a Célkreátor kft. a beérkezett e-maileket, üzeneteket, Facebookon stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, kérésre törli.

 1. Kapcsolattartás módja, felhasználói élmény javítása

E-mail címed megadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a hatályos marketing szabályok szerint elektronikus levélben promóciós ajánlatokat (hírlevél), reklámot tartalmazó elektronikus üzeneteket (e-mail, push üzenet stb.) tájékoztatást küldjünk részedre akár naponta többször is az aktuális információkról, szolgáltatásokról, újdonságokról stb. Ha ezeket nem kéred, kérésed esetén a funkciót letiltjuk, természetesen az Célkreátor kft. szolgáltatását ugyanúgy igénybe tudod ezt követően is venni, kérésed nem korlátozzuk és indokolnod sem kell azt.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a Célkreátor kft. honlapja ún. cookie-kat használ, azaz olyan kis méretű programokat/ fájlokat, amelyeket az internetes böngésződ ment el és tárol az általad látogatott oldalakról annak érdekében, hogy téged, mint felhasználót könnyebben azonosítani tudjon, az általad látogatott oldalakat személyre tudja szabni. Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Felhívjuk figyelmedet arra, hogy az internetes böngészők döntő többsége az alapbeállítástól adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőséged van arra, hogy ezeket letiltsd, visszautasítsd (általában: Eszközök/Beállítások/Adatvédelem menüpont alatt). Tájékoztatunk arról is, hogy a weboldal látogatottsági adataid a Célkreátor kft. a Google Analyics szolgáltatás igénybevételével mérheti. A szolgáltatás használata során ugyancsak adatok kerülnek továbbításra, amelyek azonban felhasználói azonosításra nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb tájékoztatást a https://www.google.hu/policies/privacy/ads/ oldalon olvashatsz. Tájékoztatunk továbbá, a Célkreátor kft. a weboldal ún. GoogleAdwords remarketing- és Facebook követő kódjainak használati jogát is fenntartja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldalak azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték a webhelyet releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat és/vagy a Facebook hálózatát, egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód ugyancsak használ cookie-kat a látogatók megjelöléséhez. Erről a fentebb már ismertetett oldalon olvashatsz. Ha szeretnéd letiltani a remarketing cookie-kat, megteheted a hirdetésen található négyzetben lévő ikszre történő kattintással. Ha regisztrálsz bármely közösségi oldalon, „lájkolod” az Célkreátor kft. bármely Facebook/Twitter/Instagram/ LinkedIn/Google+ stb. közösségi oldalát azzal hozzájárulsz ahhoz, hogy a Célkreátor kft. a weboldalának és/ vagy annak egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, népszerűsítése érdekében közvetlenül megkeressen. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tudsz tájékozódni. Ez esetben az adataid kezelése mindig a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítása lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 1. Milyen jogaid vannak személyes adataiddal kapcsolatban?

Azon kívül, hogy kérelmezheted a Célkreátor kft., hogy adjon tájékoztatást a személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataidnak helyesbítését, valamint személyes adataidnak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Ez esetben a Célkrátor kft a kérelmed benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 (öt) napon belül, közérthető formában, írásban, ingyenesen tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – ha személyes adataidnak továbbítására sor került – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatunk arról, hogy belső adatvédelmi felelőst nem neveztünk ki, ugyanakkor a Célkreátor kft saját hatáskörén belül vállalja az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzését, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a személyes adataid körét, azt ha adatvédelmi incidenssel vagy érintve és azok számát, az incidensek időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Amennyiben személyes adataid a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Célkreátor kft rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. Törlés helyett a Célkreátor kft zárolja a személyes adataid, ha ezt kéred, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeidet. A zárolt személyes adatokat a Célkreátor kft ez esetben kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatod törlését kizárta. A Célkreátor kft törli a személyes adatod, ha kezelése jogellenes és/vagy kéred a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy Hatóság elrendelte. Felhívjuk figyelmed végezetül arra, hogy ha a Célkreátor kft az adott adat helyesbítését, zárolását vagy törlését nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Célkreátor kft azt is vállalja, hogy tájékoztat arról, milyen jogorvoslati lehetőségeid és mely bíróságok/hatóságok előtt vannak, illetve milyen megtérítésre számíthatsz.

A Célkreátor kft kapcsolattartási adatai reklamációk és kérdések céljából:

 • Hegedűs Péter 1036 Budapest Lajos u. 53. 1/1. Tel+36703130022 hegedus.peter@celkreator.hu
 1. Szerzői jogok

A Célkreátor kft a honlapján közzétett, valamint valamennyi, általa online és/vagy offline marketing anyagában közölt információ/ adat/ tény/ ismeret/ nyilatkozat/ stb. tekintetében szerzői jogát és/ vagy polgári jogilag védett, külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, szellemi alkotásai és know-how tekintetében megillető jogát fenntartja. A weboldalon található tartalmakról, az online és offline marketing anyagokban közölt információkról/ adatokról/ tényekről/ ismeretektől/ nyilatkozatokról/ stb. tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A weboldalon/ az online és/vagy offline marketing anyagokban közölt információkról/ adatokról/ tényekről/ ismeretekről/ nyilatkozatokról/ stb. illetve azok bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Célkreátor kft előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Célkreátor kft felhívja a jogsértők figyelmét arra, hogy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után és igényének érvényesítése esetén az őt megillető sérelem díjon felül egyéb kárait is érvényesíti azzal, hogy a minimum sérelemdíj 1.500 Euro/sérelmezett védett ismeret a (jogi eljárással felmerült költségek és díjak jogsértőre történő terhelése mellett).